resim

Cari açık 1,5 yılın ardından geriledi

En son geçen yılın şubat ayında fazla veren ve o tarihten itibaren koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle eksiye geçen cari dengede, Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez iyileşme görüldü.

Son 12 aylık cari dengede Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez iyileşme kaydedilirken, ekonomistler yıllık cari dengede aylar itibarıyla bazı dalgalanmalar görülse de 2021 sonu için daha ılımlı rakamların görüleceğini ve 24-28 milyar dolar düzeyinde bir açıkla yılın kapatılabileceğini belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta cari işlemler açığı 1 milyar 867 milyon dolara gerilerken, bunun sonucunda 12 aylık cari açık bir önceki aya göre 166 milyon dolar azalarak 36 milyar 599 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayı itibarıyla ilk iyileşme gözlendi

Son 12 aylık cari denge, en son geçen yılın şubat ayında fazla vermiş, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin arttığı mart ayından itibaren eksiye geçmişti. O dönemden itibaren cari dengede kötüleşme yaşanırken, söz konusu veri setinde bu yılın ocak ayı itibarıyla ilk iyileşme gözlendi.

Bu da 12 aylık cari açığın, Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez sınırlı da olsa iyileşme kaydettiğini ortaya koydu. Söz konusu veri geçen yılın aralık ayında 36 milyar 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading