image

BDDK’dan Tüketici Talebine Kısıtlama

 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın farklı etkinliklerde verdiği makroihtiyati tedbirlerin artırılacağı yönündeki mesajlarının ardından ilk hamle BDDK’dan geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi. BDDK ayrı bir düzenlemeyle bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının da artırılmasına karar verdi.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi.

Buna göre;

 1. Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine,
 2. Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on iki aydan dokuz aya indirilmesine,
 3. Televizyon alımlarındaki üç bin beş yüz Türk Lirası sınırının beş bin Türk Lirası olarak belirlenerek fiyatı beş bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz ay olarak belirlenmesine,
 4. Fiyatı beş bin Türk Lirası ve üzerinde olan televizyon alımlarında dört ay olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

 

Taşıt Kredilerinde de Vade Sınırları Düşürüldü

Taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.

 1. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altmış aydan kırk sekiz aya,
 2. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
 3. Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı aydan yirmi dört aya,
 4. Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört aydan on iki aya indirilmesine karar verildi.

Taşıtta Finansal Kiralamalar Da Düzenlendi

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ya da yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

 1. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine,
 2. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,
 3. Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,
 4. Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,
 5. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklamada bu uygulamanın kararın alındığı tarihten sonra verilecek kredilerde geçerli olacağı ifade edildi.

Kaynak: BDDK

Abdullah KALIN/Ekonomist

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading