resim

Bakanlık gelir vergisi kanununun bazı maddelerine açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi kanununa çeşitli kanun ve kararnamelerle eklenen bazı hükümlere açıklık getirdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan gelir vergisi genel tebliğinde, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, dar mükelleflerin Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme, binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi ile gelir vergisi tarifesi gibi konularda uygulamaya dönük açıklamalar yer alıyor.

Tebliğde ayrıca, serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı, icra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi ile amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna konularında da açıklamalara yer verildi.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading