resim

4780 TL borç 1281 TL’ye inecek

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapılandırma kapsamında 165.2 milyar lira alacağı bulunduğunu, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişi sayısının ise 4 milyon olduğunu belirtti. 2018 yılındaki yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunanların borçlarının yüzde 15.75’inin tahsil edildiğini ve ödemelerin devam ettiğini belirten Yılmaz, bu yıl önceki yıllardan daha yüksek bir başvuru ve ödeme beklediklerini söyledi.

YENİ SMA İLAÇLARI İZLENİYOR

Yeni SMA ilaçları ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Yılmaz, tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilacın Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer adığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştırıldığını belirtti.

İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişimin de ücretsiz olarak sağlandığını kaydeden Yılmaz, “Tüm hastalıklar için çıkan yeni ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

Yılmaz, yapılandırma konusunda kaçırılmayacak fırsatlar sunulduğunu belirterek vatandaşların yapılandırma ile ilgili başvuru sürelerini iyi takip ederek kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, yapılandırma ile ilgili ayrıntılar şöyle:

SGK’YA OLAN HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ilişkin olup, 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

– Sigorta primleri,

– Genel sağlık sigortası primleri,

– İşsizlik sigortası primi,

– İdari para cezaları,

– İş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

– Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

– 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar.

BORÇLAR İÇİN SON BAŞVURU VE ÖDEME TARİHİ NEDİR?

– 17 Kasım 2020’de başlayan başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

– İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Mart 2021’dir.

– BAĞ-KUR’luların prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya başvuru 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

– Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 30.04.2021 tarihine kadar ödeme yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresinin 1 aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitler, mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 1 yıla kadar Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilecek. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksiti ödeme zorunluluğu da aranmayacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

– İşverenler e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,

– 4/b (Bağkur) sigortalıları e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,

– Primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine.

BAŞVURULAR NASIL TAKİP EDİLECEK?

– İşverenler e-sigorta üzerinden,

– 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılar ile GSS borçluları e-devlet üzerinden

yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecekler.

E-sigorta ve e-devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenler, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt olarak banka üzerinden borçlarını ödeyebilecekler.

BORÇLARINI YAPILANDIRANLARIN HANGİ AVANTAJLARI OLACAK?

– Yapılandırmayla anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak.

– Gecikme cezası ve gecikme faizi yerine borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecek.

– Peşin ödemede, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı,

– İki taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecek.

– İdari para cezalarında anapara borcunun yüzde 50’si silinecek, kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenecek.

– Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenler sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanacak.

– İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla; “borcu yoktur” yazısı alabilecekler.

– Daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak.

BORÇ NASIL 1281 TL’YE İNECEK?

2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir vatandaşın, yapılandırma olmasaydı ödemesi gereken faiz 3.580 TL olacaktı. Bu vatandaşın anapara ve gecikme faizi toplamı şu an 4780 TL’ye ulaşıyor.

Söz konusu faiz yapılandırma sonrasında yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenerek, 3.580 TL’den 818 TL’ye düşecek.

Borcun peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE güncelleme tutarı olan 818 TL’nin yüzde 90’ı silinecek, sadece yüzde 10’u (81.80 TL’si) alınacak.

Yapılandırma öncesi 4.780 TL olan borç, peşin ödemede 1.281 TL’ye düşecek.

Borçlarını taksitle ödemek isteyen aynı vatandaş 1200 TL + 818 = 2018 TL’den oluşan borcu, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 taksitte ödeyebilecek. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden vatandaş borcunu 36 ayda ödeyecek. Taksitle ödemede 2018 TL tutarındaki borca yüzde 4.5 ile yüzde 15 arasında vade farkı uygulanacak.

Peşin ödemede borcun anaparası ve enflasyon farkının yüzde 10’u alınacak

2008 yılından kalan borcun anaparası 1.200 TL

Ödenmesi gereken gecikme cezası 3.580 TL

Normalde ödenmesi gereken toplam borç 4.780 TL

Yapılandırma sonucu peşin ödenecek tutar 1.281 TL

Yapılandırma sonucu taksitli ödenecek tutar 2.018 TL

Peşin ödemede sağlanacak avantaj tutarı 3.499 TL

Taksitli ödemede sağlanacak avantaj tutarı 2.762 TL

İDARİ PARA CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan faizler tamamen silinecek. Kalan anaparanın ise sadece yüzde 50’si Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse, enflasyon farkının yüzde 90’ı, 2 taksitte ödenirse de yüzde 50’si silinecek.

Örneğin 2016 yılında kesinleşen 1.200 TL idari para cezasının gecikme cezası ve zammı bugün 1.005 TL’dir. Toplam borç ise 2.205 TL’dir.

Yapılandırıldığında, borç aslı 600 TL’ye indirilecek, buna uygulanacak Yİ-ÜFE 108 TL, yeni borç tutarı ise 708 TL olacak.

Bu borç 1 Mart 2021’e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90 ı da silineceği için 600+10.80=610.80 TL olarak ödenecek. 2.205 TL’lik borç 610.80 TL’ye düşecek.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading